VIRRASZTÁS
A NEMZET ÁRVÁJÁÉRT

2005. január 7-én 17-05-óráig
József Attila centenárium
1905-2005


  Válogatott képek
  Válogatott versek
  József Attila művei
  Közreműködők
  Program
  Plakátok
  Mit akart József Attila?
  Online vetítés

Kérdések, további információ:
Oláh László Olivér
30 9941967
barakafilm@freemail.hu

 VIRRASZTÁS


2005-ben ünnepeljük József Attila születésének centenáriumát hazánkban, a Kárpát-medencében és az UNESCO által nemzetközi szinten is. Az eddig ismert központilag szervezett rendezvények mellett civil kezdeményezésként az YCON csoport, a gödöllői Szent István Egyetem és a Magyar Rádió a költő életművének szellemiségére épülő programsorozatot állított össze.


A Virrasztás mint rendezvény szándékunk szerint nem József Attila emlékműsor, hanem a saját időnkbe és terünkbe való visszatérés ünnepi alkalma. A választott időpont, a január hetedikéről nyolcadikára virradó éjszaka nemcsak Attila-nap, hanem a Vízkeresztet (január 6-át) követő Farsang első napja: a meditatív karácsonyi időszak után az ösztönök felszabadításának drámai fordulója.


Programtervezetünkben szándékunk szerint egyszerre érvényesül a nemzetéért virrasztó költő-óriás alakja (lásd az Eszmélet, a Külvárosi éj, a Hazám, a Téli éjszaka c. költeményekben a virrasztást mint lírai létállapotot, kozmikus „vershelyzetet”), és kap hangsúlyt a „játszani is engedd” létfilozófiája, a paródia sacra (lásd Medvetánc, Regös-ének, Farsangi lakodalom).


A virrasztás egyszerre zajlik a Magyar Rádió éjféltől hajnali négyig tartó, Filippinyi Éva és az Ycon csoport által szerkesztett műsorában, és egy élő helyszínen, a gödöllői Szent István Egyetem aulájában, illetve szabadtéren.

.

A programsorozatot 2005. január 7-én 17.00 órakor Gémesi György, Gödöllő város polgármestere nyitja meg.


I. „Talán eltűnök hirtelen…”


A 17.00-21.00-ig tartó időkeretben a költő életművének irodalomtörténeti vonatkozásait mutatjuk be:

.

J. A. a dokumentumok tükrében”

17.00-kor a Petőfi Irodalmi Múzeum által rendelkezésünkre bocsátott fotó- és kézirat-dokumentációs kiállítás nyílik, amelyet Jókai Anna Kossuth-díjas író nyit meg. Közreműködik: a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium Leánykara (Vezényel: Balogh Péter Pius) valamint Agnieszka Hoszowska-Jablonska, a Rzeszowi Egyetem Zenei Intézetének zongoraprofesszora. Elkezdődik egy homokmandala készítése!


A távolságot, mint üveggolyót…”

17.30-tól 19.00-ig beszélgetés és multimédiás bemutató a hivatalos emlékév jelentős eseményeinek hátteréről, új kutatási eredményekről, kuriózumokról. A beszélgetésben részt vesznek: H. Bagó Ilona muzeológus, a kézirattár kezelője, a PIM készülő vándorkiállításának felelőse; Varga Katalin muzeológus, az emlékkötet szerkesztője; Dr. Tari János muzeológus, a multimédiás projekt vezetője; Losonczy Attila művelődésszervező, a József Attila Emlékhely tárlatfelelőse; Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója, a Hogyan halt meg József Attila? c. kötet szerzője. Moderátor: Kiss Kálmán költő, irodalomtanár.


Mit akart József Attila?”

19.00-21.00-ig írók, költők, gondolkodók beszélgetnek József Attiláról. Meghívott vendégek: Juhász Ferenc költő, műfordító, Jókai Anna író, költő, Buda Ferenc költő, Ladik Katalin költő, Balaskó Jenő költő, Tóth Erzsébet költő. Moderátor Pálfi Ágnes költő, egyetemi oktató.

Közreműködik: Ráczkevei Anna, Újhelyi Kinga, Soós Attila, Bassola Richárd, Kátai Zoltán énekmondó… valamint Ökrös Oszkár cimbalomművész és Ökrös Attila hegedű.
II. „Tiszta szívvel”


21.00-23.55-ig ráhangoló összművészeti program fiataloknak. Közben az aulában folytatódik József Attila: Medáliák című versciklusa alapján készülő homokmandala készítése, ami másnap 04.00 óráig, a Virrasztás végéig tart.

21.00-22.00-ig:J.A. Express Zenekar (Gömbös Gyula és az Aura Zenekar, Al-Matrub, a Korai Ütősök, a Turunga, a Vimana Driver és az Art Kalahari zenekarok tagjaiból).

22.00-23.00-ig:

Hobo (Földes László), Lőricz Gyuri és Spitzer Gyöngyi Soma, Szabó Leslie, Dévényi Ádám és még sokan mások.


23.00-24.00-ig J.A.: Esik, Külvárosi éj, Téli éjszaka című verseiből hangzik el összeállítás Erdélyi György előadásában, Szabados György zenéjére, Közreműködik: Juhász Zoltán táncos (8’)

Bartók Béla: Falun című dalciklusát énekli Herczenik Anna, az Operaház tagja, zongorán kísér: Dinnyés Dámiel (8’)

Bartók Béla Szólószonátájának I. és II. tételét hegedűn előadja Banda Ádám. (15’)

Élő Állatövek-Ünnepi Kalendárium Molnár V. József magyarságkutató gondolatai (15’)

Uhlmann Péter O.praem. perjel bevezetőt mond a Virrasztáshoz (5’)


III. „Virrasztás a nemzet árvájáért”


Január 8-án 00.00. órától 04.30-ig a Szent István Egyetem aulájában megrendezendő összművészeti programban közel száz neves magyar művész lép fel. A Virrasztásról a Magyar Rádió helyszíni közvetítést ad (a riporter Erős László). A PROGRAMBAN KERETTEL MEGJELÖLT ESEMÉNYEK ALATT A MAGYAR RÁDIÓ STÚDIÓBESZÉLGETÉST KÖZVETÍT! Háziasszony: Filippinyi Éva szerkesztő. Vendég: Laczkfi János költő, műfordító, egyetemi tanár.


Program:


Első rész

Ím, a nagy halott előttünk…” (67 perc)


  1. Közös Himnusz- és hírek hallgatás a Kossuth Rádióból (5’)

  2. Tóth Erzsébet: Pontos vers (a szerző előadásában) (1’)

  3. A Hattyú Dal Színház: Regölés (18’)

  4. Vajda János: Virrasztók (Béki István költő előadásában) (5’)

  5. Ady Endre: A ló kérdez (Cserhalmi György előadásában) (1’)

  6. Juhász Gyula előszava J.A.: Szépség kuldusa című könyvéhez (felvételről) (3’)

  7. József Attila: Tiszta szívvel (Szabó Leslie, Tóth Veronika és Oláh Ibolya előadásában) (4’) (szervezés alatt)

  8. József Attila: Holt vidék (Szabó Balázs megzenésítésében és előadásában) (3’)

  9. Zene – Janek József emlékére (R. Attila C. és táncosai előadásában) (15’)

  10. Juhász Ferenc: A tékozló ország (részlet a műből Oláh Olivér előadásában); Mária ének (részlet a Tékozló országból, megzenésítve, Fehérváry Lilla, Kátai Zoltán, Szabó Balázs, Vaskó Zsolt előadásában) (10’)

  11. Restár Sándor: Visszavon (a hajléktalan szerző, költő előadásában) (2’)


Második rész

„Köztetek lettem én bolond” (66 perc)


  1. Pilári Gábor: Paradicsomjáték -képmutogatás (10’)

  2. József Attila: József Attila című szabadversét előadja Soós Attila színész (3’)

  3. Részletek a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház : Juhász Ferenc A szarvassá változott fiú c. előadásából (25’)

  4. Hamvas Béla: Arlequin (részlet, Bassola Richárd előadásában) (4’)

  5. Tóth Erzsébet: József Attila a mama sírjánál (a szerző előadásában) (3’)

  6. József Attila: Két keserves (Csin-bin, Medália) (Fehérváry Lilla megzenésítésében; a zeneszerző, és Vaskó előadásában) (4’)

  7. József Attila: Számtan, Az isten itt állt… (Eperjes Károly előadásában( (3’)

  8. József Attila öt verse: Szürkület, Világosítsd föl gyermeked, Kirakják a fát, Könnyű fehér ruhában,, Sírdomb a hegycsúcson (Gáspár Sándor és Dörner György előadásában) (10’)

  9. R. Attila C. és táncosai: Szabad ötletek jegyzéke (John Cage után szabadon) (5’)
Harmadik rész

„Mintha éltem élted volna” (60 perc)


  1. Bartók-művek (l0’) felvételről

  2. József Attila és Vágó Márta levelei (Újhelyi Kinga és Szarvas József előadásában) (15’)

  3. József Attila megzenésített versei: Judit, Áldalak búval, vigalommal (Kátai Zoltán megzenésítésében és előadásában); Rejtelmek, Futtam, mint a szarvasok, Talán eltűnök hirtelen (Fehérváry Lilla és Szabó Balázs megzenésítésében) (15’)

  4. Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjai (részlet, Nagy-Kálózy Eszter előadásában) (10’)

  5. József Attila: Sas (Szabó Balázs megzenésítésében és előadásában); Édesanyám, egyetlen, árva… (Fehérváry Lilla megzenésítésében és előadásában) (4’)

  6. R. Attila C. és táncosai: Kisvilági etűdök (Bartók Béla zenéjére) (6’)
Negyedik rész

És a fiút nevezze Attilának” (52’)


  1. József Jolán: József Attila (részlet a regényből Szűcs Nelli előadásában) (2’)

  2. A hetedik te magad légy” – hét Curriculum vitae az „atillaságról” és a hivatásról: J.A.: Curriculum vitae (Latinovits Zoltán előadásában, felvételről), valamint Vidnyánszky Attila rendező, Kaszás Attila színész, Mispál Attila filmrendező, Rácz Attila táncos, Nyilas Attila költő, Kiss B. Attila operaénekes (30’)

  3. Jaskó István saját versét mondja el (videoprojekt)

  4. Meditáció az elkészült homokmandala fölött (mandalakészítők: Vincze Ildikó keramikus és alkotótársai – 12 fő); alatta improvizáció Szabados György zongoraművész előadásában (20’)


Ötödik rész

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni…” (60 perc)

A Virrasztás alatt elkészült homokmandala közös szétszórása, tűzgyújtás, maszkos-gólyalábas farsangi játék az Ortiki Bábszínház, a Hattyú Dal Színház valamint zenészek, táncosok, utcaszínháziak…


IV. KÍNÁLGATÓ

Január 8-án 06.00 órától 16.00 óráig „Hagyományőrző disznótor” a farsangi időszak indításaként, József Attila szakrális és profán „disznó”-költeményeinek (lásd Medáliák, Medália, Eszmélet, Vásárhelyről disznó jő…, A kanász, Még nem volt olyan disznó) szellemében, szabadtéri „gasztro-vino-folk art” bemutatóként. A Virrasztásra fölkért Attila nevű alkotók segítségével az ország hét tájegységének disznóvágási szokásait mutatjuk be, és karitatív céllal disznótoros vacsorát állítunk össze a Jövőt a Hajléktalanoknak Alapítvány 2 hajléktalan szállóján lakó 300 személy számára. Lehetőség nyílik, helyszínen készült olcsó disznótoros ebédre, minőségi borok és pálinkák fogyasztására minimális térítés ellenében! A nap folyamán a tájegységek művészeti csoportjai és hivatásos együttesek, szólisták a témához kapcsolódó folyamatos kulturális műsort adnak. (Kátai Zoltán és Róka Szabolcs énekmondók, Újhelyi Kinga Énekes, Magyar Tekerőzenekar, Benkő Dániel lant- és gitárművész, Rennesaince Consort Buka Enikő vezetésével, Rácz Attila Cicero és táncosai, Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház, Hattyúdal Színház, Alexander Horsch, az Esztena Zenekar Szabó Károly vezetésével és Pilári Gábor képmutogató).


A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! (YCON CSOPORT-szervezés)


A rendezvények támogatói: Gödöllő Város Önkormányzata, Szent István Egyetem-Gödöllő, Petőfi Irodalmi Múzeum, Premontrei Gimnázium-Gödöllő. Magyar Agrárkamara, Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége, Gödöllő és Környéke Turisztikai Egyesület, Sziporka Bt., Baja.

Médiatámogató: Magyar Rádió, MTV1, MTV 2, HírTV, Pesti Est-Súgó,MELLÉKLET


A)Felhívás a Kárpát-medence magyar főiskolai és egyetemi ifjúságához


Árva nép, puszta ország, téged ki fog majd méltón elsiratni?” – kérdezte Juhász Ferenc 1954-ben, 50 éve A tékozló ország című eposzában, amely az 56-os emigránsok Bibliája lett.

Koponya leszek egy Hamlet-ország kezében” – írta József Attila szellemét megszólaltató versében Tóth Erzsébet, a következő költő-generáció jeles képviselője 1979-ben, 25 éve.


Mit akart József Attila, a száz éve született költő?

És nektek ma vannak-e szavaitok – róla, hozzá, önmagatokról?


Az új gondolatokhoz csend kell! Ezért a József Attila-emlékév méltó megünneplésére szövetkezett alkotók, az YCON csoport tagjai, országos meditációra hívunk fel benneteket, a Kárpát-medence magyar egyetemi ifjúságát: a 2005. január hetedikéről nyolcadikára virradó éjszakán, Attila-nap alkalmából és egyúttal a József Attila-emlékév kezdeteként: virrasszunk együtt a Nemzet Árvájáért!

Éjféltől hajnalig a Magyar Rádió, a Szent István Egyetem és az YCON-csoport által kezdeményezett programjába kapcsolódhattok be, a költő szellemét idéző Virrasztás hallgatójaként. Személyesen a gödöllői Szent István Egyetem ugyanekkor párhuzamosan zajló rendezvényére várunk. Ajánljuk továbbá, hogy éjfél előtt, országos rádiós virrasztásunkat megelőzően egy olyan helyi rendezvény keretében találkozzatok, amely méltóképpen kelti életre, mutatja fel a költő alakját, életművét. Készülhet (és készüljön is!) e műsorotokról olyan hang-, illetve képfelvétel, amely érdemes arra, hogy az emlékév folyamán a médiában országos nyilvánosságot kapjon, képviselje főiskolátokat, egyetemeteket, valamint azt a várost, országrészt, ahol éltek.


Választott gondolatunk:


Egy ország, száz év, ezer esztendő, …milliószor csókol: Attila!Baráti üdvözlettel:


Az YCON-alkotócsoport tagjai: Oláh László Olivér (filmes); Pálfi Ágnes (költő); Szász Zsolt (ünnepszerző), valamint: Vidnyánszky Attila (rendező); Fehérváry Lilla (zenész); Dr. Ligetvári Ferenc (a gödöllői Szent István Egyetem rektor-helyettese), Sándorné Pálfalvy Beáta titkárságvezető